For English, scroll to the bottom of the page

Trenger du hjelp?

Under finner du svar på spørsmålene som oftest blir stilt. Hvis det er noe du trenger hjelp med kan du kontakte oss ved å trykke på det grønne chatteikonet i høyre hjørne av siden. Du kan også sende en e-post til support@festivalkontoret.no.

Generelle spørsmål

Hvilke filmer kan jeg se på den digitale festivalen?
Filmer fra årets Oslo Pix. Årets digitale festival byr på 36 filmer. Enkelte filmer har vi dessverre ikke fått rettighetene til å vise digitalt, og utgår derfor fra festivalens digitale program. Vi håper at du likevel vil finne andre filmer som du har lyst til å se.

Hva koster det å leie en film?
Det koster 79 kr å leie en film. Du betaler med andre ord kun for de filmene du vil se. Når du leier en film kan du begynne å spille den av når som helst i løpet av festivalperioden. Filmen er tilgjengelig i 24 timer fra du setter den på for første gang.

Kan jeg få refundert en leid film?
Nei, å leie filmen er bindende selv om du ikke har sett den. Har du tekniske problemer med avspilling, så les nøye gjennom teksten her og ta kontakt med oss dersom du fortsatt ikke klarer å få spilt av filmen.

Tilbyr dere festivalpass?
Nei, vi har dessverre ikke mulighet til å tilby festivalpass til den digitale festivalen. Vi vil derimot ha kampanjetilbud, hvor utvalgte filmer kan leies pakkevis.

Må jeg opprette en brukerkonto for å se filmer?
Ja, du må opprette en bruker på vår digitale plattform. Det gjør du enkelt ved å klikke “Create Account” øverst i høyre hjørne, og oppgi din e-postadresse og et passord.

Hva skjer hvis jeg glemmer passordet mitt?
Klikk “Glemt passord” på Logg inn-siden og fyll inn e-postadressen du brukte når du opprettet kontoen. En link for å tilbakestille passordet ditt blir da sendt til din e-post.

Oppretter jeg et abonnement?
Nei, du trenger ikke opprette et abonnement. Du betaler for kun filmene du velger å leie. For å leie filmer må du derimot opprette en bruker på vår digitale plattform.

Jeg har fått en promokode, hvordan bruker jeg den?
Når du trykker på knappen for å leie en film, vil du se alternativet “Jeg har en promokode” i betalingsvinduet. Huk av denne, og du vil få mulighet til å skrive inn koden din.

Kan man se Oslo Pix i utlandet?
Nei, plattformen er begrenset til bruk i Norge.

Kan filmer bli utsolgt?
Ja, filmene kan bli utsolgt, på samme måte som forestillinger blir utsolgt på kino. Nesten alle filmene på programmet har et begrenset antall visninger. Skulle noen bli utsolgt vil vi forsøke å få på plass flere visninger av de aktuelle filmene.

Kan jeg se om det er få visninger igjen av en film?
Nei, dessverre. Filmene vises enten som tilgjengelige eller utsolgt.

Hvor lenge er filmene tilgjengelig?
Filmene fra årets festivalprogram er tilgjengelige fra 31. mai til 10. juni, med unntak av noen av filmene som bare er tilgjengelig fra 31. mai til 6. juni.

Hvordan kan jeg se Oslo Pix på tv-en min?
Én løsning er å koble datamaskinen til tv-en direkte ved hjelp av en HDMI-kabel og se film via nettleseren på datamaskinen. Du kan også strømme filmene til tv-en via Apple AirPlay fra mobiltelefonen eller iPaden din. Har du en Android enhet (versjon 6.0 eller nyere) så kan du se film med Chrome eller caste til Chromecast.


Tekniske spørsmål

Hvordan skrur jeg på undertekster?
I de fleste filmene ligger det allerede undertekster i bildet. Hvis ikke kan du slå på undertekster ved å trykke på CC-knappen i spillervinduet.

Jeg får ikke til å strømme noe av innholdet. Hva er det som skjer?
Vi anbefaler at du oppgraderer til den nyeste versjonen av din nettleser og prøver på nytt. Vi bruker tilpasset bitrate-strømming, noe som betyr at strømmekvalitete vil tilpasse seg din internetthastighet. For høyoppløselig (HD) strømming anbefaler vi bredbånd, kabel eller fibertilkobling.

Hva er systemkravene?
Du kan strømme på datamaskiner som bruker Windows 7+, og Intel-baserte Mac-maskiner med OSX 10.12+. Du kan også strømme på Android-nettbrett og telefoner fra Google Chrome og på iPhone og iPad som bruker Safari. Du trenger også en internettforbindelse via bredbånd eller fiber. Modem vil ikke fungere. Under finner du en full liste over det som kreves for å strømme.

Hva er kravene for Windows-datamaskiner?
Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av nettleseren du bruker, siden det kan hende at eldre versjoner ikke vil fungere. På noen Windows-maskiner kan det være problemer med avspilling i Microsoft Edge. Da anbefaler vi å prøve en annen nettleser, for eksempel Chrome.

Hva er kravene på Mac?
Mac OSX 10.12 eller nyere. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av nettleseren du bruker, siden det kan hende at eldre versjoner ikke vil fungere. Siste versjon av Safari kan lastes ned herfra: www.support.apple.com/downloads/safari

Kan jeg se filmer på min iPhone/iPad?
Ja, du kan se filmer ved bruk av Safari, noe som krever iOS 11.2 eller nyere. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av din nettleser, siden det kan hende at eldre versjoner ikke vil fungere.

Kan jeg se filmer på min Android-enhet?
Ja, du kan se filmer ved å bruke Google Chrome, noe som krever Android 6.0 eller nyere. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av din nettleser, siden det kan hende at eldre versjoner ikke vil fungere. Chromecast er kompatibelt med avspilling fra Google Chrome på Android-telefoner.

Hvorfor stopper videoen opp, eller spiller ikke jevnt?
Hvis din internettforbindelse er svak eller ujevn, kan du oppleve problemer ved avspilling. Prøv å senke bithastigheten i avspilleren. Trykk på “Auto”-knappen nederst til høyre i avspilleren for å endre bithastighet. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Safari.)

Kan jeg se filmer via Chromecast eller AirPlay?
AirPlay er kompatibelt med plattformen ved avspilling i Safari. Chromecast er støttet fra avspilling i Google Chrome fra Android-enheter (versjon 6.0 eller nyere).

HELP / FAQ

Please read this before contacting us if you are experiencing any difficulties at this year’s digital edition of Oslo Pix.

Do you need help?

On this page you will find answers to frequently asked questions. If you can’t find the answers to your questions on this page, please contact us by clicking on the red chat icon in the bottom right corner of the page. You can also send an e-mail to support@filmfrasor.no.

General Questions

What movies can I watch at the digital festival?
The digital festival contains films from this year’s Oslo Pix. Unfortunately, there were some movies from this year’s original line-up that we didn’t get digital distribution rights for. That said, this year’s digital offering includes 20 films, and we’re certain you’ll find plenty of titles to tickle your fancy!

How much does it cost to rent a movie?
It costs NOK 79 to rent a film. You only pay for the movies you want to watch. When you rent a movie, you can start playing it at any time during the festival period. Each film is available for 24 hours from the time you press play for the first time.

Do you offer festival passes?
No, unfortunately we do not have the opportunity to offer festival passes to the digital festival. We will, however, carefully select movies for you to rent at a discounted price.

Do I need to create a user account to watch movies?
Yes, you need to create a user profile on our digital platform. This is easily done by clicking “Create Account” in the top right corner, and enter your e-mail address and a password of your choosing.

What happens if I forget my password
Click “Forgot password” on the Login page and enter the email-address you used when creating your account. A link to reset your password will then be sent to your email.

Do I have to subscribe
No, you do not need to subscribe. You only pay for the movies you choose to rent. However, you will need to create a user profile in order to rent movies.

I have received a promo code, how do I use it?
When you press the button to rent a movie, you will see a field marked “I have a promo code” in the payment window. Tick this box and you will be able to enter your code.

Can I watch Oslo Pix abroad?
No, unfortunately the platform is limited to use in Norway.

Can screenings be sold out?
Yes, the screenings can be sold out, just as in physical cinemas. Almost all the movies at the festival have a limited number of views. Should some of them be sold out, we will try to put in place more screenings of the titles in question.

Can I see if there are only a few tickets left for a particular screening?
Unfortunately, no. The screenings are shown either as available or sold out.

How long are the films available?
The films from this year’s festival program are available from May 31st to June 10th. Some titles may only be available for a limited period within this period.

Can I watch Oslo Pix on my TV
Yes, you can! One solution is to connect the computer to the TV directly using an HDMI cable and watch movies via the browser on the computer. You can also stream the movies to your TV via Apple AirPlay from your Mac, mobile phone or iPad. If you have an Android device (version 6.0 or later), you can watch movies with Chrome or cast to Chromecast.
We are working on developing an app that allows you to also stream via Google Chromecast.

Technical Questions

How do I turn on subtitles?
For most films, subtitles will start automatically when it starts playing. If they do not, you can manually turn on subtitles by pressing the CC button in the player window.

What are the system requirements?
You can stream on computers running Windows 7 +, and Intel-based Macs running OSX 10.12 +. You can also stream on Android tablets and phones from Google Chrome and on iPhone and iPad using Safari. You will need an internet connection via broadband or fiber. Modem will not work. Below you will find a full list of the technical requirements for streaming.

What are the requirements for Windows computers
Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10. We recommend that you use the latest version of this browser, as older versions may not work. The latest version of Microsoft Edge can be downloaded from here: www.microsoft.com/en-us/edge

What are the requirements for Mac computers?
Mac OSX 10.12 or later versions. We recommend that you use the latest version of this browser, as older versions may not work. The latest version of Safari can be downloaded from here: www.support.apple.com/downloads/safari

Can I watch movies on my iPhone/iPad?
Yes, you can watch movies using Safari, which requires iOS 11.2 or later versions. We recommend that you use the latest version of your browser, as older versions may not work.

Can I watch movies on my Android device?
Yes, you can watch movies using Google Chrome, which requires Android 6.0 or later versions. We recommend that you use the latest version of your browser, as older versions may not work. Chromecast is compatible with playback from Google Chrome on Android phones.

I cannot stream any content.
Check the minimum requirements for the device you are using, above. We recommend that you upgrade to the latest version of your browser. We use adaptive bitrate streaming, which means that the stream quality will adapt to your internet speed. For high-resolution (HD) streaming, we recommend broadband, cable or fiber connection.

Why does the video stop, or not play smoothly?
If your internet connection is weak or uneven, you may experience playback problems. Try lowering the bitrate in the player. Press the ”Auto” button at the bottom right of the player to change the bit rate. (This feature is not available in Safari.)

Can I watch movies via Chromecast or AirPlay?
AirPlay is compatible with the platform when playing in Safari. Chromecast is supported from Google Chrome playback from Android devices (version 6.0 or later).

Can I get a rented movie refunded
No, renting the movie is binding even if you have not seen it. If you have technical problems with playback, please read this entire text carefully – if it still doesn’t work, please contact us.